Kasulikku

KASUTUSINFO

Püsiva kaitse tagab tööriiete puhastus- ja hooldusjuhiste täpne järgimine.
Optimaalse kaitse tagamiseks on nõutav, et kandmisel on kõik rõiva kinnitused suletud.
Vajadusel tuleb kanda kapuutsi ja see ka kinnitada. Väga mustad või kahjustunud riided
tuleb asendada, kuna toote kaitseomadused ei pruugi enam olla nõutaval tasemel. Võimalike
ohtlike või tundmatute tööolude korral on soovituslik pöörduda tööohutuseksperdi või tööriiete
müüja poole, et saada tehnilist nõu. Kaitseriietus kaitseb ainult neid kehaosi, mida ta katab.
Seetõttu on soovituslik alati kanda kombineeritud riietust ja lisakaitsevahendeid, mis katavad kõik kehaosad.

HOOLDUSJUHISED

Järgige tööriidega kaasasolevaid pesemisjuhiseid. Enne pesemist sulgege lukk, trukid jms.
Ärge kasutage seebipõhiseid puhastusaineid, vaid ainult sünteetilist pesupulbrit.
Kontrollige kaitseriietust pärast pesu, kuivatamist ja enne kasutamist.
Kaitseriietuse parandamisel kasutage ainult originaalmaterjaliga
samaväärsete omadustega materjale.

LEEGI- JA SÄDEMEKINDEL KOLLEKTSIOON.

Kollektsioon vastab isikukaitsevahendeid käsitleva Euroopa direktiivi 89/686/EMÜ nõuetele.
Tööriiete EÜ tüübihindamise on olenevalt tootest läbi viinud kas:
– Soome Töötervishoiu Instituut FIOH (Teavitatud asutus nr 0403), Topeliuksenkatu 41a A, FI-00250
Helsingi, Soome
või
– Centexbel (Teavitatud asutus nr 0493), Technologiepark 7, B-9052 Zwijnaarde Belgia.
Toote etiketilt on võimalik näha, millistele Euroopa normidele ja millistele
normides kirjeldatud toimimistasemetele kaitseriietus vastab.

Meie tooted vastavad ka Euroopa REACH (kemikaale reguleeriva) määrusele.
Lisainfo Terviseametilt: http://www.terviseamet.ee/kemikaaliohutus/reach.html

Kuna kangas ise sisaldab leegikindlaid kiude (ing. inherently flame resistant fabric), siis tööriided
ei kaota pesus oma omadusi, ehk siis leegi-ja sädemekindlaid omadusi ei ole võimalik nö. välja pesta.

MIS ON MULTINORM?

Multinorm tähendab paljusid norme – ja neile Flamelle Multinorm-tööriided ka vastavad! Flamelle
Multinorm-tööriided pakuvad optimaalset kaitset, mugavust ja funktsionaalsust kõigile, kes
töötavad karmides tingimustes.
Lubame, et meie tööriided kaitsevad Sind igas olukorras ning kannavad endas Flamelle tõelist
DNA-koodi: kvaliteet, funktsionaalsus ja istuvus. Kõik Multinorm-tööriided vastavad oma ala
standardite rangetele nõuetele nähtavuse, tuleohutuse, keevituskaitse, antistaatiliste omaduste ja
kaarleegikaitse osas. Talveriided pakuvad lisaks kaitset sademete ja külma ning 6. tüüpi vedelate
kemikaalide eest.

Sertifikaadid:

Kasulikku 1Kasulikku 2Kasulikku 3Kasulikku 4