Todistukset

Flamelle-työvaatekankaat ovat eurooppalaisesta alkuperästä ja täyttävät eu rooppalaisen direktiivin 89/686/ETY vaatimukset, materiaalit on testattu ihoystävällisinä.
Työvaatteiden mallit on sertifioitu Työterveyslaitoksen FIOH:ssa.

STANDARDEJA

Eurooppalaiset standardit ovat eurooppalaisten standardointiorganisaatioiden hyväksymiä standardeja. Eurooppalaiset standardit tunnustetaan niiden kyltissä olevalla kirjainyhdistelmällä "EN".

 

Todistukset 1

Vaatteet, jotka suojaavat kuumuudelta ja liekeiltä.

EN ISO 11612

Kuvaus

Taso

Vaatteet ja saumat rajoitetulla liekkiliekillä

A1 tai A2 tai A1+A2 (ISO 15025)

Konvektiolämpö

B1 - B3 (ISO 9151)

Säteilevä lämpö

C1-C4 (ISO 6972, menetelmä B)

Sulaluminiumin kalmarit

D1-D3 (ISO 9185)

Sulavat rautaroiskeet

E1-E3 (ISO 9185)

Kosketuslämpö

F1-F3 (ISO 12127, 250 °C)

 

Mitä suurempi luku, sitä paremmat ovat suojaavat ominaisuudet. Jos vaatteet suojaavat suluminiumia ja sulaa rautaa vastaan, tämä tarkoittaa, että erityiset suunnitteluvaatimukset täyttyvät.
Jos kemikaalien tai syttyvien nesteiden roiskeet tulevat tuotteen pintaan vaatteiden käytön aikana, käyttäjän on poistuttava välittömästi työalueelta ja poistettava vaate varmistaen, että saastuneet vaatteet eivät pääse kosketuksiin ihon kanssa. Ennen seuraavaa käyttökertaa vaatteet on pestävä tai tarvittaessa poistettava käytöstä.
Suojaa sulalium- tai sulan raudan roiskeilta (D ja E): Jos sulalium- tai sula rautaroiske putoaa tuotteen pinnalle vaatteita käyttäessään, käyttäjän on poistuttava välittömästi työskentelyalueelta ja poistettava vaate. Jos suojavaatetus on ollut suoraan ihoa vastapäätä roiskeelle altistumisen aikana, tämä ei välttämättä sulje pois kaikkia palamisriskejä.
Katso myös yllä oleva yleinen tieto-osio ja huolto-ohjeet.

 

Todistukset 2

Suojavaatteet hitsaukseen ja liitostoimintoihin.

EN ISO 11611

Materiaali ja saumat on testattu ISO 15025 -standardin mukaisesti:

- ei saa jatkaa polttamista, A1 tai A2 tai A1+A2,
- reikiä ei saa luoda
- ei saa sulaa tai tippua
- jälkipolttimen ajan on oltava ≤ 2 sekuntia
- seuranta-ajan on oltava ≤ 2 sekuntia

Luokka 1 Sytytys pinnalla: A1 (ISO 15025)
Alareunan sytytys: A2 (ISO 15025)
Roiskevaikutus: 15 tippaa (ISO 9150)
Säteilylämpö: RHTI 24 ≥ 7 sekuntia (EN ISO 6942)

Käyttää:
Manuaaliset hitsaustekniikat, jotka muodostavat pienen määrän roiskeita ja pisaroita, kuten kaasuhitsaus, TIG-hitsaus, MIG-hitsaus, microplasm-hitsaus, kiintolevy, pistehitsaus, mma-hitsaus (rutil-pinnoitettu elektrodi).
Ympäristövalintakriteerit:
koneiden käyttö, kuten happileikkauskone, plasmaleikkauskone, vastushitsauskoneet, lämpöruiskutuskoneet, hitsauspenkit.

Luokka 2 Sytytys pinnalla: A1 (ISO 15025)
Alareunan sytytys: A2 (ISO 15025)

Roiskevaikutus: 25 tippaa (ISO 9150)
Säteilevä lämpö: RHTI 24 ≥ 16 sekuntia (EN ISO 6942)

Käyttää:
Manuaaliset hitsaustekniikat, jotka muodostavat suuren määrän roiskeita ja pisaroita, kuten mm. mma-hitsaus (pohja- tai selluloosapinnoitettu elektrodi), MAG-hitsaus (hiilidioksidi- tai kaasuseos), MIG-hitsaus (vahvalla virralla), itse suojaava täyttölankakaarihitsaus, plasmaleikkaus, kumouksellinen, happileikkaus, lämpöruiskutus.
Ympäristövalintakriteerit:
Koneiden käyttö, esimerkiksi työskentely suljetuissa tiloissa, hitsaus/leikkaus yläpuolella tai työskentely vastaavissa rajoitetuissa asennoissa

Valitse suojavaatetusluokka 1 tai luokka 2 hitsaustekniikan mukaan. Öljyn, rasvan tai orgaanisten liuottimien vapautuminen vaatteisiin voi vähentää tai poistaa kokonaan tuotteen palonkestäviä ominaisuuksia.
Ilman lisääntynyt happipitoisuus vähentää merkittävästi tuotteen palonkestäviä ominaisuuksia. Ahtaissa tiloissa on kiinnitettävä erityistä huomiota. Työn luonteen vuoksi kaikkia kaarihitsauslaitteiden hitsausjänniteosia ei ole suojattu suoralta kosketukselta. Suojavaatetus on tarkoitettu suojaamaan käyttäjä vain lyhytaikaisen, vahingossa tapahtuvan kosketuksen yhteydessä virtaisiin sähköjohtoihin, tasajännite jopa noin 100 V. Sähköeristyksen lisäkerrokset ovat tarpeen, jos sähköiskun riski kasvaa. Esimerkiksi pään yläpuolella olevan hitsauksen tapauksessa tarvitaan myös osittaisia lisäsulakkeita keholle.
Kuluessaan vaatteet kuluvat ja niiden UV-suoja heikkenee, erityisesti MIG/MAG-hitsauksen tapauksessa. Korkeamman suojaustason ja lisävarokkeiden (esim. nahkakäsineiden, esiliinojen jne.) käyttö pidentää suojavaatteiden tehokasta käyttöaikaa ja suojaa käyttäjälle paremmin. Jos käyttäjällä ilmenee auringonpolttamia oireita, suojavaatetus on vaihdettava. Yksinkertainen UV-suojatesti voidaan suorittaa seuraavasti: pidä vaate 100 W: n volframilampun edessä noin 1 metrin etäisyydellä (käden pituus). Kun valo loistaa kankaan läpi, se päästää myös UV-säteet läpi.
Katso myös yllä oleva yleinen tieto-osio ja huolto-ohjeet.

 

Todistukset 3

Suojaava. Sähköstaattiset ominaisuudet.

EN 1149-5

Suojaava vaatetus staattisen sähkön muodostumista vastaan, mikä vähentää räjähdysvaaran riskiä räjähdysvaarallisessa tilassa. HUOM! Suojavaatetus on vain yksi osa maadoitusjärjestelmää (olisi ehdottomasti käytettävä erikoiskenkiä jne.).
Suojavaatetus on kiinnitettävä oikein ja kiinnitettävä lukoilla/tynnyrillä.
Vaatetta ei saa käyttää happipitoiseen ympäristöön ilman vastuullisen turvallisuusinsinöörin etukäteen antamaa lupaa.
Katso myös yllä oleva yleinen tieto-osio ja huolto-ohjeet.

 

Todistukset 4

Suojavaatetusta kaarevan valon aiheuttamia vaaroja vastaan.

IEC 61482-2.

Vaatimukset: kaikki painikkeet ja lukot on suljettava käytön aikana, suojavaatetuksen on oltava kunnolla päällä. Kehon suojaamiseksi täysin kypärä, suojakäsineet ja turvakengät on käytettävä visiirillä. Muita puettavia vaatteita ei saa valmistaa sulatuskuiduista, kuten polyamidista, polyesteristä tai akryylistä.

Luokan 1 materiaalit ja vaatteet testataan 4 kA:lla
testi (testiolosuhteet 400 V vv (50 Hz) - 4 kA - 500 ms)

Luokan 2 materiaalit ja vaatteet testataan 7 kA:lla
testi (testiolosuhteet 400 V vv (50 Hz) - 7 kA - 500 ms).

Björnkläderin tuotevalikoimaan kuuluvat luokan 1 vaatimukset täyttävät tuotteet.

Katso myös yllä oleva yleinen tieto-osio ja huolto-ohjeet.

ATPV:SSÄ.

ATPV (Arc Thermal Performance Value) on indikaattori kaloreissa siitä, kuinka paljon lämpöä (kaariliekki) tuote kärsii neliösenttimetriä (cm²) kohti. Testattu STANDARDIN EN 61482-1-1/ASTM F1959 mukaisesti.

 

En 13034

Suojavaatetus suojaa nestemäisiltä kemikaaleilta.

EN 13034

Tuotteet on tarkoitettu käytettäväksi pienissä riskeissä, joissa käyttäjä voi altistua pienille määrille kemikaaleja tai niiden roiskeita.

 

 

20471471

Ammattikäyttöön tarkoitetut turvavaatteet (heijastimet).

EN ISO 20471/EN 471

EN ISO 20471 on päivitetty turvavaatestandardi, myös vanha EN 471 -standardi on voimassa. Uudella standardilla on uudet suunnitteluvaatimukset edelliseen verrattuna, ja lisäksi loisteputkimateriaalipesut (vähintään viisi kertaa) ovat nyt pakollisia.

Turvavaatteet vastaavat suojaluokkia 1-3, joista 3 on korkeinta. Suojausluokka 3 on saavutettavissa myös yhdistämällä vaatteita alempaan suojausluokkaan. Luokitus perustuu siihen, kuinka paljon taustamateriaalin (loisteputkipinta) ja kevyen heijastavan materiaalin (heijastava materiaali) pinta näkyy vähintään neliömetriä kohti.

 

Luokka 1

Luokka 2

Luokka 3

Loisteputki

0.14 m²

0.50 m²

0.80 m²

Heijastava materiaali

0.10 m²

0.13 m²

0.20 m²

EN 471 -standardin tuotteissa on erikseen ilmoitettu loisteputkien (X) ja heijastavan materiaalin (Y) luokat:
X = luokat 1–3, joissa luokka 3 on korkein luokka (ks. etiketti)
Y = Kevyen heijastavan materiaalin luokka 1–2, jossa luokka 2 on korkein luokka (ks. etiketti)

Pidä turvavaatteet puhtaina parhaan käyttösi puolesta!
Katso myös yllä oleva yleinen tieto-osio ja huolto-ohjeet.

 

 

Todistukset 5

Suojaus sateelta.

EN 343.

EN343-yhteensopivat vaatteet suojaavat sateelta ja lumelta ja antavat kehon hengittää ajamalla kosteuden pois kehosta.
Tämän standardin osalta testataan vedenpidätyskyvyn (X) ja vesihöyryn läpäisevyysominaisuudet (Y).
X = vedenkestävyys, luokat 1–3, jossa luokka 3 on korkein luokka (ks. etiketti),
Y = vesihöyrynläpäisevyys, luokat 1–3, jossa luokka 3 on korkein luokka (ks. etiketti),

Jos vaatteessa on huppu, vedä sitä päälle kulumisen aikana parhaan suojan suojaamiseksi sateelta.
Katso myös yllä oleva yleinen tieto-osio ja huolto-ohjeet.

 

342

Suoja kylmältä.

EN 342.

Standardin EN 342 mukaan kylmä populaatio tulkitaan siten, että lämpötila on alle -5 °C.

 

Todistukset:

Todistukset 6Todistukset 7Todistukset 8 Todistukset 9Todistukset 10