ECOELLE

ECOELLE on Flamellen uusi tuoteluokka, joka on ympäristöystävällinen ja kestävä. Haluamme edistää luonnonmateriaalien käyttöä, kierrätystä ja ympäristöystävällisten tuotteiden valmistusta. Välitämme neljästä vuodenajasta, lastemme tulevaisuudesta ja maailman ekosysteemistä, joten aloitamme myös pienet askeleemme kohti suurempaa tavoitetta.

UUSI AJATTELUTAPA

Flamelle on valmistanut työvaatteita 25 vuotta. Tiedämme, että vaateteollisuudella on paljon tehtävää vuodenaikojen ja ekosysteemien tasapainon suojelemiseksi  Työskentelemme yksin ja kumppaneidemme kanssa pienentääksemme hiilijalanjälkeämme ja lisätäksemme kiertotaloutta. Olemme ottaneet ensimmäiset askeleet kohti uuden tuotekehityksen kehittämistä. Koska uusien materiaalien löytäminen ja niistä valmistettujen tuotteiden tuominen markkinoille vie aikaa, haluamme silti tarjota asiakkaillemme mahdollisuuden löytää tarvitsemansa tuotteet, jotka ovat ympäristöystävällisiä. Tätä varten loimme ECOELLE-luokan yksinkertaisena, nopeana ja kätevänä yleiskuvana jo olemassa olevasta vaihtoehdosta.  

 

MIKSI YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISIÄ TUOTTEITA TARVITAAN

ECOELLE 11. Maailmanlaajuisen ilmastonmuutoksen hillitseminen *3
Maailmanlaajuisesti vaatetuotannon osuus kaikista kasvihuonekaasupäästöistä on 4–8 %.1.2 Tästä 74 prosenttia tapahtuu ennen vaatteiden myyntiä – raaka-aineiden valmistus-, maalaus-, ompelu- ja kuljetusprosessissa. Vaikutus kuluttajiin on 22% kaikista ympäristövaikutuksista, ja suurin osa tästä johtuu matkoista myymälään ja myymälästä.

ECOELLE 22. Jätehuollon vähentäminen *4,5
Eurooppalaiset heittävät pois 11 kg tekstiilejä henkilöä kohti joka vuosi. 87% lahjoitetuista vaatteista poltetaan tai päätyy kaatopaikoille. Maailmanlaajuisesti alle prosentti vaatteista kierrätetään osittain siksi, että ei ole olemassa tekniikkaa, joka mahdollistaisi monimutkaisten kuitujen kierrättämisen uudelleen.

ECOELLE 3 ILMOITUKSET3. Vedenkulutuksen ja saastumisen vähentäminen *6
Tekstiilituotannon arvioidaan aiheuttavan noin 20 prosenttia maailmanlaajuisesta vesisaasteesta. Paras tapa vähentää vaatteiden valmistukseen tarvittavia luonnonvaroja on tuottaa vähemmän vaatteita, käyttää vaatteita pitkään ennen kuin ne heitetään pois ja käyttää luonnonmateriaaleista valmistettuja tuotteita.