ECOELLE

ECOELLE on Flamelle uus kategooria toodele, mis on keskkonnasäätlikud ja jätkusuutlikud. Soovime on kaasa aidata looduslike materjalide kasutamisele, taaskasutusele ja keskkonnasõbralike toodete valmistamisele. Me hoolime neljast aastaajast, oma laste tulevikust ja maailma ökosüsteemist, seega alustame ka meie väikseid samme suurema eesmärgi poole.

UUS MÕTTEVIIS

Flamelle on tootnud tööriideid juba 25aastat. Teame, et rõivatööstusel on palju tööd vaja teha, et kaitsta aastaaegade ja ökosüsteemide tasakaalu ja et järeltulevad põlved saaksid samuti avastada rõõmu lumest, lompidest ja selges vees ujumisest.  Töötame selle nimel, üksi ja koos partneritega, et vähendada oma süsiniku jalajälge ja suurendada ringlusmajandust. Oleme astunud esimesed sammud uue tootearenduse väljatöötamise poole. Kuna uute materjalide leidmine ja nedest valmistatud toodete turule toomine võtab aega, soovime siiski oma klientidele pakkuda juba praegu võimalust, leida endale vajalikud tooted, mis on keskkonnasõbralikud. Selleks lõime ECOELLE kategooria lihtsaks, kiireks ja mugavaks ülevaateks juba olemasolevale valikule.

 

MIKS ON VAJA KESKKONNASÕBRALIKKE TOOTEID

ECOELLE 11. Globaalsete kliimamuutuste ohjeldamiseks *3
Ülemaailmselt moodustab rõivatootmine 4-8% kõigist kasvuhoonegaaside heitkogustest.1,2 Sellest 74% toimub enne rõiva müüki – tooraine valmistamise, värvimise, õmblemise ja transportimise käigus. Tarbijale avaldatavast mõjust moodustab 22% kogu keskkonnamõjust ja suurema osa sellest põhjustavad reisid kauplusesse ja tagasi.

ECOELLE 22. Jäätmemajanduse vähendamiseks *4,5
Eurooplased viskavad igal aastal ära 11 kg tekstiili inimese kohta. Annetatud riietest 87% põletatakse või need satuvad prügimäele. Ülemaailmselt võetakse ringlusse alla 1% riietest, osaliselt seetõttu, et puudub tehnoloogia mis  võimaldaks keerukate kiusegude uuesti ringlussevõtu.

ECOELLE 33. Veetarbimise ja reostuse vähendamiseks *6
Tekstiilitootmine põhjustab hinnanguliselt umbes 20% ülemaailmsest veereostusest. Parim viis rõivaste tootmiseks vajalike loodusressursside vähendamiseks on toota vähem riideid, kasutada rõivaid pikema aja jooksul enne nende äraviskamist ja kasutada looduslikest materjalidest valmistatud tooteid.